Det er ditt eget indre

som er sorgens og

gledens kilde

T e l e f o n / t e l e f a x :  61 12 68 55

M o b i l :  950 65 838

E—p o s t :  sigbala@online.no

 

S i g r u n   B a l a v o i n e ,  S n e k k e r h a u g e n   R e t r e a t s t e d ,  2 8 6 1   L a n d å s b y g d a

Velkommen Til En Reise I Ditt Indre Landskap

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

Veiledning,     massasje,    coaching

Sigrun underviser i Nordlys Massasje® på Massasje Terapeut Utdannelsen på Snekkerhaugen Retreatsted.

 

Sigrun, født 1933, er utdannet innen for kontor og handel og har i mange år drevet selvstendig virksomhet. Utdannet kosmetolog, Tragerterapeut og New Games Instruktør. Hun har grunnfag psykologi. Utdannet Nordlys Terapeut i 1987  i Danmark, og har mange års undervisningserfaring innen for Nordlys Terapi & Massasje.

 

Sigrun er grunnlegger av Snekkerhaugen Retreatsted, 1992, og er privatpraktiserende supervisor og massasjeterapeut.

Sigrun Balavoine er vertinnen på Snekkerhaugen