Andre kurs

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

T e l e f o n / t e l e f a x :  61 12 68 55

M o b i l :  950 65 838

E—p o s t :  sigbala@online.no

 

S i g r u n   B a l a v o i n e ,  S n e k k e r h a u g e n   R e t r e a t s t e d ,  2 8 6 1   L a n d å s b y g d a

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

Mandala-tegning kan gi ro, konsentrasjon og fargeglede.

Mandala-tegning

 

Mandala-tegning kan gi ro, konsentrasjon og fargeglede. Et mandala er et bilde organisert innenfor en sirkel rundt et senter.

 

Sirklen kan gi trygghet, punktet kan gi oss en anelse av det mulige, av konsentrert energi som kan vekkes. Mandalaet har en lang tradisjon i mange kulturer, brukt i kirkekunst, brukt som ornamenter, som utviklingsredskap og til meditasjon.  Vi finner mandalaer i naturen, edderkoppspinn, blomster.

 

Vi benytter ferdige strukturer, som man velger, eller vi konstruerer et selv, med passer og linjal og fargelegger med fargeblyanter, fargeblekk eller vannfarger. Mandala-tegning er brukt som et pedagogisk redskap, både til voksne og barn.

 

Grupper på ca. 10 personer.

Fordypelse i det religiøse

Vi danser oss til livskraft og glede

Kommunikasjon og selvutvikling

Ikon-maling

Orientalskdans