Par-Terapi

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

T e l e f o n / t e l e f a x :  61 12 68 55

M o b i l :  950 65 838

E—p o s t :  sigbala@online.no

 

S i g r u n   B a l a v o i n e ,  S n e k k e r h a u g e n   R e t r e a t s t e d ,  2 8 6 1   L a n d å s b y g d a

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

Parforhold kan gå i stå. Partene utvikler seg i hver sin retning. Noe må skje. Man ønsker fornyelse.

 

Gjennom felles veiledningstimer, pluss samtale og massasje enkeltvis, kan man få ny inspirasjon til egen vekst, kreativitet og felles styrke.

 

Dere bor på Snekkerhaugen fra fredag kveld til søndag formiddag, eller i noen ukedager hvis det passer bedre. Oppholdet er basert på egen husholdning. Kjøkken til disposisjon i gjestehuset og butikk i bygda.

 

Fredag kveld har vi en par-sesjon, der hver kan fortelle om egen situasjon i parforholdet, savn, vanskeligheter og gleder.

 

Lørdag har begge hver sin individuelle sesjon med samtale og massasje., der det dreier seg om eget liv og ikke parforholdet.

 

Søndag morgen er det igjen en sesjon sammen, til oppsummering og planer fremover.

 

En par-sesjon varer 2 timer og koster kr 800,-.

En enkelttime varer 1 3/4 timer og koster kr 700,-.

 

Overnatting og opphold i gjestehuset koster pr person pr natt kr 250,-

 

Gjestehuset har soverom, bad, WC, kjøkken og stue.

 

Det er ellers gode turmuligheter og man får tid til å fordype seg både i egen tilværelse og i parforholdet.

 

For å forberede seg til et slikt program; 2 parkonsultasjoner + 2 enkle, vil vi anbefale at dere hver for seg, beskriver sin individuelle situasjon i parforholdet, innen dere kommer.

Parforhold kan gå i stå. Partene utvikler seg i hver sin retning.

Noe må skje.

Man ønsker fornyelse.