Kurs i massasje

 

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

T e l e f o n / t e l e f a x :  61 12 68 55

M o b i l :  950 65 838

E—p o s t :  sigbala@online.no

 

S i g r u n   B a l a v o i n e ,  S n e k k e r h a u g e n   R e t r e a t s t e d ,  2 8 6 1   L a n d å s b y g d a

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

 

                                                  MASSASJEKURS I 2008 og 2009

M1 Grunnkurs 16. - 20. april 2008
M2a Psykisk Massasje 11. - 15. juni 2008
M1 Grunnkurs 11. - 15. mars 2009
M2b Polaritetsmassasje 6. - 10. mai 2009
M2a Psykisk Massasje 10. - 14. juni 2009

Nordlysterapi og massasje er en videreutvikling av klassisk massasje. Den er kombinert med selvutvikling.  Du kan lære å gi en full kroppsmassasje. Du kan lære å bli mer kjent med deg selv, din kropp og ditt sinn, lære hvordan du best kan ta vare på deg selv. I Nordlysmassasje er det bevisstgjøring både for den som gir og den som tar imot massasje, og man kan glede familie og venner med en god massasje allerede etter et 5 – dagers grunnkurs.

 

Bonus kr. 500,-. Hvis man inspirerer noen til å melde seg på kurs, får man en bonus på kr. 500,- på kurs eller time hos meg for hver person som melder seg på, betaler og kurset blir holdt.

 

Trinn 1 grunnkurs enten i februar, i april eller i september, eller over 2 helger med 14 dager imellom (ring og meld din interesse for helgekurs). Grunnkurset kan stå alene eller det kan bygges på med psykisk massasje eller polaritetsmassasje, og det kan være starten på en yrkesutdannelse ved Nordlys Centret, Silkeborg, Danmark. Gå inn på

         http://www.nordlys.dk

 

På grunnkurset får du teoretisk undervisning og øvelse i massasje- og samtaleteknikk.  Vi arbeider med basismeditasjoner og med praktisk og personlig forberedelse. Kursene passer for alle, enten man ønsker å gå videre på hovedutdannelsen i Silkeborg eller for egen del, lære hvordan man kan få et gladere liv og ta vare på sin helse.

 

Trinn 2a psykisk massasje. Her handler det om å integrere energiarbeidet i massasjen.  Vi gjennomgår de viktigste psykiske strømmer og energipunkter, som har innflytelse på vår evne til å motta og til å gi, på omsetning og forvandling av livets påvirkninger, på innfølingsevnen og på evnen til å sette grenser.  Videre arbeider vi med teknikker til å utvikle og objektivisere psykisk sansning på en balansert måte.

 

Trinn 2b polaritetsmassasje, som tar utgangspunkt i Dr. Randolf Stone´s terapimetoder, anvendes for å balansere (skape harmoni) mellom det maskuline og det feminine, det spirituelle og det materielle, mellom fortid og fremtid, erfaring og visjon, mm. Du lærer både en generell polaritetsmassasje og en metode som tar utgangspunkt i konkrete problematikker, f.eks. smerte, frykt, sinne eller bindinger til fortiden.  Begge metoder integreres i grunnformen.

 

Praktisk informasjon:

- Start: Onsdag morgen, første dag, kl. 9.30. Undervisning alle dager fra kl. 10.00. Musikkmeditasjon, som er frivillig en halv time før, fra kl. 9.30

- Avslutning: Hver dag kl. 19.00.  Søndag kl. 13.00

- Pauser. 2 halvtimes kaffe/te-pauser med frisk og tørket frukt og nøtter og 1 pause på 2 timer midt på dagen, til lunsj, tur og hvile.

- Kursdeltagerne kan lage sin mat på kjøkkenet i gjestehuset.

- Overnatting: De som ønsker det, kan overnatte på Snekkerhaugen i gjestehuset. Kr. 200,- pr. person pr. natt, + sengklær og håndkle kr. 50,-

Sted: Snekkerhaugen, 2861 Landåsbygda, mellom Dokka og Gjøvik. Se kart på brosjyren.

 

Påmelding: pr. telefon og ved innbetaling av kursavgiften kr. 4.800,-       Giro 0540 07 66594  

senest en måned før kursstart. Skulle du bli forhindret fra å delta, vil kursavgiften, minus kr. 300,- bli returnert, så sant avbud er mottatt en måned før kursstart.  Ved sykdom tilbakebetales, ved fremvisning av sykemelding, hele beløpet.

 

Disse kursene vil gi deg en enestående anledning til å komme videre i livet, du kan lære å gi en god massasje og du kan starte en yrkesutdannelse. Håper dette er av interesse for deg.  Du er velkommen til å ringe for flere opplysninger, for å bestille en Nordlysmassasje på Snekkerhaugen, og for å melde deg på kurs.

 

Med vennlig hilsen     

Sigrun Balavoine

Kroppsmassasje og selvutvikling

satt i system.