Kurs i Meditasjon

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

T e l e f o n / t e l e f a x :  61 12 68 55

M o b i l :  950 65 838

E—p o s t :  sigbala@online.no

 

S i g r u n   B a l a v o i n e ,  S n e k k e r h a u g e n   R e t r e a t s t e d ,  2 8 6 1   L a n d å s b y g d a

Hva er meditasjon ? Meditasjon er å:

 

· sitte stille en eller to ganger om dagen

· trene sin evne til tilstedeværelse

· øve opp nøytralitet, slik at man kan la tanker, følelser

            og kroppsfornemmelser bare få lov til å være der, uten å

            forstyrres av dem

· bli kjent med seg selv på en strukturert måte

 

Målinger viser at  når vi mediterer blir stresshormonene i hjernen      redusert. Vi blir mer avslappet, søvnkvaliteten har en tendens til å bli bedre og vi vil kjenne at hverdagslivet blir mer harmonisk.

 

En forutsetning for å få utbytte av meditasjonen, er en mottagende,     nysgjerrig og undrende holdning. Det er også en forutsetning at det finnes en kvalifisert veileder som vi kan ha tillit til.

 

Jo mer vi får tak i oss selv og våre skjulte sider, jo rikere blir livet. Vi får en større evne til å være tilstede i nuet - i gleden. Vi kan finne evner, anlegg og muligheter som vi ikke visste vi hadde. Vi kan oftere være i en meditativ tilstand, en tilstand av sterk livsfølelse, vitalitet, indre ro og stillhet.

Stillhet er velgjørende og helbredende