Individuell samtale og massasje

 

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

T e l e f o n / t e l e f a x :  61 12 68 55

M o b i l :  950 65 838

E—p o s t :  sigbala@online.no

 

S i g r u n   B a l a v o i n e ,  S n e k k e r h a u g e n   R e t r e a t s t e d ,  2 8 6 1   L a n d å s b y g d a

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

Hjertet har sin fornuft

som fornuften

ikke kjenner

Et arbeide som viser eksistensens vei gjennom hverdag og livskriser, gir en anledning til å forene kropp, tanker, følelser og spirituelle lengsler i en handlende enhet som menneske vis à vis sitt ansvar, livsutfordring og sine talenter.

 

SAMTALE. Den terapeutiske samtale som innleder enhver sesjon, er målrettet og foregår ut fra noen klart definerte prinsipper. Klienten sier noe om sitt ønske om forandring i livet sitt, noe om et opplevd problem eller et ønske om fornyelse og inspirasjon.

 

VEILEDNINGEN består i å se sammenhenger, gjentagelser og

Uhensiktsmessige tanke– og handlingsmønstre. Mønstre som kan virke mot sin hensikt i forhold til de lengsler og kvaliteter som hver enkelt har. Det legges vekt på å finne frem til de ubrukte potensialer.

 

ARBEIDE MED KROPPEN kan være Nordlys-massasje,  energibalansering eller Trager og psykofysisk integrasjon.

Sistnevnte er en meget lett, behagelig form for avspennende

bevegelsesmassasje, som gir velvære og overskudd. Klienten blir

bevisst sin evne til å gi slipp på gamle muskelblokkeringer, og blir minnet om egen evne til å leve avslappet, aktivt og gi plass til gleden. Det arbeides også med riktig holdning, arbeidsfysiologi og pust.

 

VOICE DIALOG kan være et alternativ til massasje. Her får vi

kontakt med forskjellige underpersonligheter, om hvis de er

ubevisste, styrer vår oppførsel og livsstil, men som er til berikelse og vitalitet så snart de blir bevisstgjorte og tatt hensyn til. Vi får i tale og blir kjent med klientens ulike sider, noen velkjente og noen som kommer som en overraskelse; kritikeren, livsnyteren, det sårede barnet, det lekne barnet osv.