Ta kontakt

S N E K K E R H A U G E N R E T R E A T S T E D

T e l e f o n / t e l e f a x : 61 12 68 55

M o b i l : 950 65 838

Ep o s t : sigbala@online.no

 

S i g r u n B a l a v o i n e , S n e k k e r h a u g e n R e t r e a t s t e d , 2 8 6 1 L a n d s b y g d a

S N E K K E R H A U G E N R E T R E A T S T E D

Med vennlig hilsen Sigrun Balavoine

Sigrun Balavoine er vertinnen p Snekkerhaugen