Lek til læring og latter

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

T e l e f o n / t e l e f a x :  61 12 68 55

M o b i l :  950 65 838

E—p o s t :  sigbala@online.no

 

S i g r u n   B a l a v o i n e ,  S n e k k e r h a u g e n   R e t r e a t s t e d ,  2 8 6 1   L a n d å s b y g d a

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

LEK TIL LÆRING OG LATTER.

 

Grupper på 8—14 deltagere. Kurset kan holdes andre steder.

 

Gjennom lek kan du lære å frigjøre krefter hos deg og andre. New Games er en serie leker, der det først og fremst gjelder å ha det moro. Det er ingen konkurranse, og alle kan være med.

 

På et kurs lærer man å lede andre i lek, først og fremst ved å leke lekene selv og erfare hvordan man selv blir glad og fri og full av latter og gode følelser. Det blir undervist i å forandre lekereglene, slik at alle kan være med, barn, voksne, eldre og funksjonshemmede. Man lærer hvordan man starter og hvordan man best avslutter en lekesesjon og hvilke forsiktighetsregler man bør ta.

 

Kurset er spesielt velegnet for mennesker som i en eller annen sammenheng har som oppgave å få en gruppe til å fungere sammen, trives og skape resultater. Dette kan være ansatte innen helse– og sosialvesenet, lærere, ledere i næringsliv eller offentlig forvaltning, personalmedarbeidere. Lekene kan anvendes i mange ulike sammenhenger: på kurs, møter, konferanser, i terapi og undervisning, i fysisk aktivitet, i selskaper. På en morsom og uhøytidelig måte hjelper leken deltagerne til å engasjere seg i fellesskapet. Man får sjansen til å bli bedre kjent med seg selv og hverandre, kjenne på egne følelser og reaksjoner i samspill med andre og sist, men ikke minst, våge å slippe lær sin kreativitet, glede og humor. Dette skaper selvtillit, og stimulerer til vekst, både for den enkelte og for gruppen.

 

VISST KAN VOKSNE LEKE.

 

LEK SKAPER KONTAKT, ENGASJEMENT OG NY ENERGI.

 

Nettopp hva vi ofte trenger mer av på arbeidsplassen, i fritidsmiljøer, i humanitære organisasjoner og andre steder hvor mennesker samles til felles aktivitet.

 

OVERSKUDD I STEDETFOR  UTBRENTHET.

 

Gjennom New Games får du anledning til å bli bedre kjent med hva som tapper deg for energi og hva som gir deg overskudd.

 

Du får lære hvordan du kan lade opp og få ideer til ditt eget arbeid med andre mennesker.

Grupper på 8—14 deltagere. Kurset kan holdes andre steder.

Lek til læring og latter.