En gladere hverdag

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

T e l e f o n / t e l e f a x :  61 12 68 55

M o b i l :  950 65 838

E—p o s t :  sigbala@online.no

 

S i g r u n   B a l a v o i n e ,  S n e k k e r h a u g e n   R e t r e a t s t e d ,  2 8 6 1   L a n d å s b y g d a

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

Bekymre deg mindre.

Le mer.

En gladere hverdag gir bedre helse.

 

Har du en stresset hverdag? Får du gjort det som er viktigst for deg? Ønsker du å løse opp stive og ømme muskler og finne mer ro og glede i tilværelsen? Hva er sammenhengen mellom kropp og sinn – mellom trivsel og helse?

 

Hva skal til for at min hverdag skal bli gladere, sannere, gi mer overskudd til meg selv og andre.

 

Dette er et spennende kurs der første del handler om ”Den livgivende pust”, andre del om ”Det å sitte stille” og tredje del om ”Kroppsbevissthet”

 

Kurset er enten en kveld i uken 3 ganger eller en helg, lørdag og søndag.

 

Grupper med 6 – 12 deltagere. Man kan melde seg enkeltvis eller

samlet.